Силни програми, които осигуряват доказана Възвръщаемост на Инвестицията

Нашият флагман от програми за обучение и развитие на уменията за преговаряне

ЗАПОЧНЕТЕ ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ ЗА УМЕНИЯТА ПО ПРЕГОВАРЯНЕ ОТТУК

Умения за

Преговаряне за Напреднали (У.П.Н.)

“Аз търсех интерактивен и задълбочен курс, за да подобря моите преговаряния при сключването на сделки. Няма значение какво е нивото на Вашия опит или Вашето образование, този курс Ви прави успешни преговарящи!”

Мениджър Продажби

ЗАПОЧНЕТЕ ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ С ОН-ЛАЙН УМЕНИЯТА ОТТУК

Виртуален Курс Умения за

Преговаряне за Напреднали (В.У.П.Н)

  

„Аз съм възхитен от мултимедийната виртуална програма, която Скотуърк осигури и резултата от нивото на ангажираност и обратна връзка от екипа. Вече има доказателства за промяна в поведението и аз съм уверен, това ще доведе до значително възвръщане на нашата инвестиция.“

Simon Thomas, Главен Търговски Директор

Разбиране на основите на преговарянето

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЦЕСА НА ПРЕГОВАРЯНЕТО

Основните Неща при

Преговарянето от Скотуърк

„С Основните Неща, аз бях в състояние да дам на всички мои рецепсионисти и персонал, който се среща с клиенти, уменията, от които те се нуждаеха, за да управляват клиентските проблеми по най-професионалния начин“

Мениджър Хотел

РАЗБИРАНЕ НА БАЗИСНИТЕ НЕЩА

Работилница за

Основите на Преговарянето

„Работилницата на Скотуърк ми даде солидно въведение в процеса по преговарянето.“

Директор Клиенти

Допълнителни разширени програми

ПЛАНИРАЙТЕ И ПОДГОТВЕТЕ ВАШИТЕ ЕКИПИ

Майстори

                       

„Аз преминах през У.П.Н. курса преди 2 години, но след това аз се нуждаех от помощ, за да създам моите стратегически цели и управлявания от мен екип от преговарящи“.

Национален Директор Клиенти

ПРЕДАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА БИЗНЕСА

Коучинг на

Умения за Преговаряне

„Всички мои преговарящи направиха курса за Умения за Преговаряне за Напреднали, но аз също така исках да заведа моите трейнъри на следващия етап и да ги превърна в по-опитни наставници по преговарянето.“

Глобален Директор Маркетинг

Търсите друга държава?

Търсите глобално решение?