10.3% от участниците спестиха повече от 100 000 паунда за 3 месеца

От сравняване на постиженията, изграждане на силни основи и развиване на устойчиви умения, до установяване на вътрешни инструктори и майстори по преговарянето

Сравнете Вашите хора

Само 18 % от преговарящите виждат преговарянето като търговски процес

•  Колко ефективно Вашият екип преговаря?

 

•  Как Вие се сравнявате спрямо най-добрите практики?

 

•  Какви проблеми се нуждаят от поправяне, за да се спре ерозията на ценностите?

 

•  Кои добри поведения се нуждаят от подсилване?

 

Нашето он-лайн Проучване за Способностите ще Ви каже как да максимизирате Вашите постижения в преговарянето

Вижте нашето глобално проучване

•  Колко ефективно Вашият екип преговаря?

 

•  Как Вие се сравнявате спрямо най-добрите практики?

 

•  Какви проблеми се нуждаят от поправяне, за да се спре ерозията на ценностите?

 

•  Кои добри поведения се нуждаят от подсилване?

 

Нашето он-лайн Проучване за Способностите ще Ви каже как да максимизирате Вашите постижения в преговарянето

Вижте нашето глобално проучване

Упълномощете Вашите хора

Само 12 % вземат времева пауза, ако тяхната стратегия не е работеща

Ако Вие сте нови в преговарянето, започнете с нашите курсове Основни Неща или Основи

 

За тези, които имат повече умения за преговаряне или преговарянето е част от Вашите работни задължения, тогава скочете на нашите курсове Умения за Преговаряне за Напреднали, които се предлагат и в двата варианта – на живо и във виртуален формат

 

За тези, които са завършили най-малко нашия първоначален курс Умения за Преговаряне за Напреднали и които търсят да излязат отвъд, присъединете се към нашите Майсторски курсове или курсове за Коучинг на Уменията за Преговаряне

Вижте нашите доказани програми

Ако Вие сте нови в преговарянето, започнете с нашите курсове Основни Неща или Основи

 

За тези, които имат повече умения за преговаряне или преговарянето е част от Вашите работни задължения, тогава скочете на нашите курсове Умения за Преговаряне за Напреднали, които се предлагат и в двата варианта – на живо и във виртуален формат

 

За тези, които са завършили най-малко нашия първоначален курс Умения за Преговаряне за Напреднали и които търсят да излязат отвъд, присъединете се към нашите Майсторски курсове или курсове за Коучинг на Уменията за Преговаряне

Вижте нашите доказани програми

Активирайте Вашия бизнес за по-добри дълготрайни резултати

Само 23 %

смятат, че техните резултати от преговарянето създават дълготрайна стойност за бизнеса

Ние доставяме скроени решения, за да посрещнем, по-добре Вашите нужди

 

Оценяване: разбирането на екипа, компетенциите на екипа и ефективността на текущия подход

 

Развиване: устойчиви решения, за да се посрещнат Вашите предизвикателства от реалния живот

 

Коучинг/Наставничество: един към един или малки групи от висши мениджъри

 

Консултиране: действане като доверен консултант за Вашето подпомагане през най-трудните предизвикателства при преговарянето

Вижте нашите консултантски решения

Ние доставяме скроени решения, за да посрещнем, по-добре Вашите нужди

 

Оценяване: разбирането на екипа, компетенциите на екипа и ефективността на текущия подход

 

Развиване: устойчиви решения, за да се посрещнат Вашите предизвикателства от реалния живот

 

Коучинг/Наставничество: един към един или малки групи от висши мениджъри

 

Консултиране: действане като доверен консултант за Вашето подпомагане през най-трудните предизвикателства при преговарянето

Вижте нашите консултантски решения

Търсите друга държава?

Търсите глобално решение?