КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ

Нуждаете се от експертна помощ при преговори?

Нашите Консултантски Услуги помагат на организации от всякакъв размер и сектор да печелят отново и отново

Говорете със Скотуърк консултант

Нашите Консултантски Услуги помагат на организации от всякакъв размер и сектор да печелят отново и отново

Оценяване

•  Къде стойността е била разрушена?

 

•  iПроблеми в: процеса, уменията, историческия подход, способностите, компетенциите, капацитета, прецедентите, обхвата, упълномощаването, ескалацията?

 

•  Къде сега е Баланса на Силата?

Развитие   

•  Източниците на сила и как да ги използваме

 

•  Водещи принципи за подкрепа във Вашата организация    

 

•  Стратегически цели и опции

 

•  Вашата собствена Книга за Разиграване за доставка, с последователност, на доказани решения

Коучване

•  Доставяне на устойчивост отвътре

 

•  Задаване и доставяне на планове за развитие

 

•  Създаване на способност и капацитет чрез развитие на компетенцията за преговаряне

 

•  Доставяне на увереност и контрол

Говорете с експерт по преговарянето

Консултиране             

•  Как да се трансформира мисленето на Вашата организация, за да се създаде стойност и стратегически взаимоотношения

 

•  Подкрепа от доверен консултант (външна гледна точка), когато Вие просто се нуждаете от някаква честна обратна връзка

 

•  Справяне с реални предизвикателства с подкрепата на доказана експертиза

Как Вашите преговарящи се сравняват със средното за индустрията ?

Вижте нашето Проучване на Способностите

Търсите друга държава?

Търсите глобално решение?