ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Колко добри са Вашите преговарящи?

Колко ефективно Вашият екип или организация преговарят? Дали сте под еталона или наравно, или над еталона на Вашата индустрия? В какво Вие сте наистина добри и къде имате пропуски и сте недостатъчни?

 

Нашето он-лайн проучване показва колко способна е Вашата организация, както и къде и как да се максимизира Вашата ефективност при преговарянето

Колко ефективно Вашият екип или организация преговарят? Дали сте под еталона или наравно, или над еталона на Вашата индустрия? В какво Вие сте наистина добри и къде имате пропуски и сте недостатъчни?

 

Нашето он-лайн проучване показва колко способна е Вашата организация, както и къде и как да се максимизира Вашата ефективност при преговарянето

Разберете с нашето Проучване за Възможностите за Уменията за Преговаряне

За да бъдете успешен, Вие трябва да познавате Вашите способности и да бъдете в състояние да разгърнете правилните хора от екипа.

 

Нашето Проучване за Възможностите ще Ви помогне да идентифицирате членовете на Вашия екип, които имат умението, опита и компетенцията да преговарят от Ваша страна. Ние можем да Ви помогнем да идентифицирате и след това да попълните липсите на умения, които да усилят Вашия екип.

Искане за Проучване на Възможностите

Вашите преговарящи дали са под средното или над средното?

Какво Вие трябва да направите, за да бъдете толкова добри, колкото най-добрите, когато преговаряте?

 

Кои са най-добрите практики и как ги възприемате, за да имате най-добрите резултати?

 

От години ние следим преговарящи от различни части на света и от различни индустриални сектори. Ние анализирахме резултатите и ние знаем какво най-добрите преговарящи практикуващи правят, за да получат техните сделки. Ние можем да разгледаме резултатите на Вашето собствено проучване с Вас, да Ви помогнем да идентифицирате каквито има липсващи празнини в уменията и да изработим план да повдигнем уменията на Вашия екип.

Man Glasses Small Min 2

Изводи на Скотуърк

23%

Смятат, че техните резултати от преговарянето винаги създават дълготрайна стойност за бизнеса

60%

По някое време влизат в преговорите, без намерение да правят каквато и да е форма на отстъпка

21%

Смятат, че взаимоотношенията са укрепнали, когато те са завършили преговарянето

41%

Посочват, че те понякога нямат време за подготовка

51%

51 % обмислят какво е важно за тях самите, преди да започнат да преговарят

15%

Установяват в началото на преговарянето какво другата страна иска

26%

Винаги знаят какви въпроси те ще зададат, когато те ще срещнат другата страна

18%

Имат резервен план, ако те не могат да получат сделката

ПРОЧЕТЕТЕ НАШИЯ ДОКЛАД ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УМЕНИЯТА ЗА ПРЕГОВАРЯНЕ

Как светът решава конфликт?

Докладът се фокусира върху 9 зони за преговаряне и предоставя уникални прозрения за навиците за преговаряне на повече от 5300 ръководители от 39 индустриални сектори в 31 държави от цял свят.

Докладът се фокусира върху 9 зони за преговаряне и предоставя уникални прозрения за навиците за преговаряне на повече от 5300 ръководители от 39 индустриални сектори в 31 държави от цял свят.

Търсиет друга държава?

Търсите глобално решение?