ЗАПОЧНЕТЕ ВАШЕТО ПЪТЕШЕСТВИЕ С УМЕНИЯТА ТУК

Умения за

Преговаряне за Напреднали

Нашият курс Умения за Преговаряне за Напреднали (У.П.Н.) включва всяка година десетки хиляди в обучения за преговаряне. Предизвикателен микс от практически упражнения, он-лайн инструменти, видеоанализ и лесни за възприемане лекции от експерт коуч, У.П.Н. подготвя хора от всички възрасти, образования и нива на подготовка да се превърнат в преговарящи с висока стойност

Нашият курс Умения за Преговаряне за Напреднали (У.П.Н.) включва всяка година десетки хиляди в обучения за преговаряне. Предизвикателен микс от практически упражнения, он-лайн инструменти, видеоанализ и лесни за възприемане лекции от експерт коуч, У.П.Н. подготвя хора от всички възрасти, образования и нива на подготовка да се превърнат в преговарящи с висока стойност

За кого е това?

Простият отговор е, че У.П.Н. е перфектно подходящ за всеки в рамките на Вашия бизнес, който преговаря на някакво ниво, дали това са външни преговори или вътрешни преговори. Ние обучаваме хората от всички функционални позиции: Продажби/Търговци; Доставки/Снабдяване; Обучение и Развитие; Човешки Ресурси; Висш Мениджмънт и много други.

 

„Няма нито един ден, в който да не използвам нещата, които аз научих на курса. Някои от нещата аз вече бях правил, но сега мога да ги свържа в структура. Това е действително най-доброто обучение, на което някога съм бил. Благодаря ви много. То действително промени моя живот. То издигна моите знания и умения и аз съм благодарен, че можах да се присъединя към този курс. Аз спестих повече от 100 000 паунда в рамките на 90 дни от приключването на курса!“

 

BAS BANNINK, Инженер по Продажбите, Cisco

На какво обучава У.П.Н.?

ОВЛАДЯВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО ЗА КОНТРОЛ

Да знаеш къде и как да вземеш контрол е крайъгълният камък на добрите техники за преговаряне

 

ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ ПРИОРИТЕТИТЕ

Нашият Инструмент за Подготовка намалява сложността, като дефинира ясни цели и приоритети

 

РАЗБИРАНЕ НА ПРОЦЕСА

Познаването на нашия 8-стъпков процес Ви помага да се ориентирате при евентуалните обрати по време на сключване на сделки

„Ние участвахме в курса на Скотуърк У.П.Н. с група от 24 старши мениджъри по продажбите от SodaStream. Курсът беше много професионален, методологиите и материалите бяха от високо качество и инструкторите бяха много опитни, професионални и ангажиращи. Времето беше използвано много ефективно и курсът даде практически инструменти на участниците. Като цяло всеки беше удовлетворен и почувства, че инструментите дават имат голяма стойност на обучението. Аз съм сигурен, че този курс ще допринесе за бизнес успеха на компанията.“

 

Limor Samet, Ръководител Обучение и Развитие - SodaStream

Повече за курса

ВДЪХНОВЯВАЩ И ВЪЗНАГРАЖДАВАЩ

Скроен за Вашите бизнес нужди, У.П.Н. преподава как да се преговаря професионално, етично и успешно. Дава на Вашите хора контрола и увереността да заобиколят опасностите, да се възползват от иницитивата и да разгърнат креативни техники, с които да затворят най-добрата сделка. Всичкото това се случва в учебна среда, която е модерна, вдъхновяваща, практическа, с екипен дух и забава.

ПРАКТИКА НАД ТЕОРИЯТА

У.П.Н. възприема практически подход за изграждането на умения. 80 % от времето е посветено на упражнения за разиграване на казуси и 20 % за преподаване в лекционен стил. Всяко разиграване на казуси пресъздава сценарий с типичен конфликт. Участниците работят в екипи, за да намерят решение, използвайки различни техники. В рамките на три дни, всеки модул от половин ден включва кратка лекция, подготовка, разиграване на казус и видеоанализ.

ЕКСПЕРТЕН КОУЧИНГ

Курсът У.П.Н. е с домакини двама експертни Скотуърк инструктори, всеки от които с многогодишен опит в областта на преговарянето. Те критикуват разиграването на казусите в реално време, дават незабавна и пронизваща обратна връзка, дават насоки на място. Със съотношение от инструктор към обучаем 1:6, всеки участник има гаранция за достатъчна висококачествена обратна връзка.

Преди и след

У.П.Н. е много повече от тридневен курс. За много хора той действа като начална точка за изграждане на умения за цял живот.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ ПРЕДИ КУРСА

Нашият въпросник за Профила на Преговаряне улавя увереността на участниците преди още курса да започне. Той улавя зоните на висока и ниска увереност и определя точно, които аспекти се нуждаят от най-много внимание. Тази разкриваща моментална снимка помага на нашите инструктори да съставят Индивидуален План за Развитие за всеки обучаван.

ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Преди обучението, участниците са насърчавани да ни дадат малко повече информация за тяхната организация и техния подход за преговаряне чрез нашето он-лайн Проучване на Възможностите. Това, комбинирано с анализа на заинтересованите страни, позволява на нашите консултанти да се фокусират върху обучението, оптимизирайки изводи за организацията, както и за индивида.

ПОДПОМАГАНЕ СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО

Веднъж щом като У.П.Н. приключи, участниците използват техния Индивидуален План за Развитие като пътна карта за усъвършенстване на техните умения с течение на времето. Те също имат безплатен достъп до Кутията с Инструменти на Скотуърк, портфолио от он-лайн съдържание, приложения и инструменти за да ги вдъхновят и да им помогнат при бъдещите преговаряния. Нашият Инструмент за Подготовка е безценен за предварително планиране преди преговарянето, докато Скотуърк Приложението дава полезни диагностики, съвети и техники.

Как Вашият бизнес се сравнява?

Вашите умения за преговаряне съразмерни ли са с еталона на индустрията ? Разберете го с Проучването за Способностите на Скотуърк за Уменията за Преговаряне.

Man Glasses Small Min 2

Търсите друга държава?

Търсите глобално решение?