ПРЕДАВАНЕ УМЕНИЯТА ЗА ПРОМЯНА НА БИЗНЕСА

Коучинг курс

за Умения за Преговаряне

Нашият курс за Коучинг Умения за Преговаряне дава на Вашите обучаващи професионалисти уменията, ноу-хау и ресурси да поддържат Вашите преговарящи на върха на тяхната игра. Във вдъхновяваща, практическа работна среда, участниците научават как да оценяват, критикуват и гонят постиженията при преговарянето

Нашият курс за Коучинг Умения за Преговаряне дава на Вашите обучаващи професионалисти уменията, ноу-хау и ресурси да поддържат Вашите преговарящи на върха на тяхната игра. Във вдъхновяваща, практическа работна среда, участниците научават как да оценяват, критикуват и гонят постиженията при преговарянето

За кого е?

Курсът на Скотуърк за Умения за Преговаряне е предназначен за трейнинг лидери и вътрешно фирмени работни роли за обучение и развитие. Всички участници вече са минали курса Умения за Преговаряне за Напреднали.

 

„Всички мои преговарящи са направили курса Умения за Преговаряне за Напреднали, но аз също исках моите обучаващи да стигнат до следващия етап и да станат по-опитни инструктори в преговарянето.“

 

Глобален Маркетинг Директор

На какво учи курса?

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ ПРЕГОВАРЯНЕТО

Как да оценяваме постиженията на Вашите преговарящи и да посочим техните силни и слаби страни?

 

КОНСУЛТИРАНЕ НА ВАШИТЕ ЕКИПИ ПО ПРЕГОВАРЯНЕ

Как да се подобрят резултатите като се подпомагат Вашите преговарящи през всеки стадий на процеса?

 

КОУЧВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРЕГОВАРЯЩИ

Подкрепяйте Вашите преговарящи с непрекъснат менторинг от опитни вътрешни инструктори

„Скотуърк достави топ ниво програми за обучение по преговаряне за Financial Times. Ние бяхме особено впечатлени от техните способности да разберат нашите специфични нужди като бизнес и качеството, както и практичността на тяхната методология.“

 

Ellis Croft, Водещ на Глобалната Търговска Академия - Financial Times

Повече за курса

ВДЪХНОВЯВАЩ И ВЪЗНАГРАЖДАВАЩ

Съобразен с нуждите на Вашия бизнес, курсът за Коучинг на Уменията за Преговаряне научава как да се освежат уменията, как да се мотивират вътрешнофирмените обучители и да се поддържа силна способност на предприятието да преговаря в рамките на цялото предприятие. Научете как да измервате индивидуалните способности с нашата матрица на нивата на умения, оценете постиженията и коучвайте продуктивно използвайки нашите уникални методологии. Направете всичкото това в учебна среда, която е модерна, с екипен дух и забавление.

ПРАКТИКАТА НАД ТЕОРИЯТА

Прекарвайки над 2,5 дни, курсът включва комбинация от практически упражнения и лекционен стил обучение. Участниците изучават селекция от видео сценарии, придобиват практически умения с коучинг за преговаряне и получават експертни прозрения и насоки от нашите консултанти.

ЕКСПЕРТЕН КОУЧИНГ

Всеки курс се води от двама Скотуърк консултанти, всеки с много години индустриален опит. Те дават незабавна обратна връзка и направляват участниците с ценни съвети и консултации. Със съотношение коуч към обучаван 1:6, всеки участник получава изобилие от най-високо качество, един към един коучинг.

Преди и след

Всички участници в курса за Коучинг на Умения за Преговаряне получават експертен принос и подкрепа преди и след курса:

ПРЕДИ КУРСА ПРОФИЛИРАНЕ

Нашият въпросник за Профила на Преговарящия улавя увереността на участниците преди започването на курса. Той хваща областите с висока и ниска увереност и определя точно кои аспекти се нуждаят от повече внимание. Тази разкриваща моментна снимка помага на нашите инструктори да съставят Индивидуален План за Развитие за всеки обучаван.

ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Преди обучение, участниците са окуражавани да ни дадат прозрения за тяхната организация и техния подход към преговарянето чрез нашето он-лайн Проучване на Възможностите. Това, комбинирано с анализ на заинтересованите лица, позволява на нашите консултанти да фокусират трейнинга към оптимизиране на резултатите за организацията, както и за индивидите.

ПОДКРЕПА СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО

Веднъж, след като курсът е приключил, участниците продължават да използват техния Индивидуален План за Развитие като пътна карта, за да усъвършенстват техните умения с течение на времето. Те имат достъп до Кутията с Инструменти на Скотуърк, фолио от он-лайн съдържание, приложения и инструменти да ги вдъхновят и да им помогнат в бъдещите преговаряния. Нашият Инструмент за Подготовка е безценен за предварително планиране на преговорите, докато Скотуърк Апликацията дава полезни диагностики, съвети и техники.

Как Вашият бизнес се сравнява?

Вашите умения за преговаряне съразмерни ли са към еталоните в индустрията? Открийте с Проучването за Възможностите за Уменията за Преговаряне на Скотуърк.

Man Glasses Small Min 2

Търсите друга държава?

Търсите глобално решение?