ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ВАШИТЕ ЕКИПИ

Майстори

Нашата Майсторска Програма е консултативен подход, който следва Вашите мениджърски нужди. Тя дава на по-опитните преговарящи уменията да се справят с по-комплексни, многостранни преговори. Преразглеждайки принципите преминати в програмата на Скотуърк Умения за Преговаряне за Напреднали, Майсторската програма Ви учи как да подготвяте, управлявате и правите разбор на Вашите екипи, как да интерпретирате действията на опонента и как да извлечете прозрения, за да се вдъхнат стратегически решения

Нашата Майсторска Програма е консултативен подход, който следва Вашите мениджърски нужди. Тя дава на по-опитните преговарящи уменията да се справят с по-комплексни, многостранни преговори. Преразглеждайки принципите преминати в програмата на Скотуърк Умения за Преговаряне за Напреднали, Майсторската програма Ви учи как да подготвяте, управлявате и правите разбор на Вашите екипи, как да интерпретирате действията на опонента и как да извлечете прозрения, за да се вдъхнат стратегически решения

За кого е тя?

Майсторската програма е създадена за хора със старши роли в преговарянето или отговорност за управляване на екипи от правителства.

 

„Аз преминах през У.П.Н. преди две години, но после се нуждаех от помощ, за да определя моите стратегически цели и да управлявам моите екипи от преговарящи.“Национален Директор Клиенти

На какво учи тази програма ?

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕКИПЕН ПОГЛЕД ОТ ВСИЧКИ ПРЕГОВАРЯЩИ ДЕЙНОСТИ

Как да получим холистично разбиране на трансакционното договаряне през всички Ваши екипи

 

ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПРЕГОВОРИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ

Как да подредим преговорите съобразно Вашите по-широки стратегии и цели

„Скотуърк се явява като високо препоръчвана и професионална организация, лесно и приятно е да се работи с нея, тя е с глобален обхват, който задоволи нашите нужди да предложим последователно учене и функционална програма, обхващайки нашите пазари (…) Ние изработихме високо кодифициран и същевременно прост подход през нашия старши екип с помощта на наученото от Скотуърк и програмата за развитие.“

 

Anthony Groves, Глобален Търговски Директор - Dentsu Aegis Network

Говорете с нашите консултанти за изграждане на подход, направен по поръчка

ВДЪХНОВЯВАЩА И ВЪЗНГРАЖДАВАЩА

Майсторската програма приема изграждането на умения отвъд залата за преговори и в по-широк търговски контекст. Тя научава как да разберем поведението на продавача и купувача, минавайки напряко през заплетените случаи, избирайки най-добрата стратегическа пътека и мотивирайки Вашите екипи по преговаряне. Нашите експерти консултанти осигуряват задълбочен индивидуален коучинг и фокусират курса върху Вашите текущи преговорни нужди. Подобно на курса на Скотуърк У.П.Н., програмата е предивикателна и практическа, но също така вдъхновяваща и забавна.

ПРАКТИКА НАД ТЕОРИЯ

Нашият стратегически курс комбинира прозрения в лекционен стил с практически упражнения за разиграване на казуси, за да се изследва как да се преодолеят типичните стратегически бариери. Участниците използват диагностичния инструмент ПОДЕЛ, за да подкрепят тяхното взимане на решение. В рамките на 3 дни, всеки половин ден включва кратка лекция, подготовка, разиграване на казус и видео анализ.

ЕКСПЕРТЕН КОУЧИНГ

Програмата се води от двама експерти консултанти от Скотуърк, всеки един от тях с обширен от страна на клиента опит за водене на преговори на висше ниво. Те критикуват разиграването на казусите така, както те се случват, доставят незабавна, пронизваща обратна връзка и дават насоки на момента. Със съотношение инструктор към обучавани от 1:6, на всеки участник се гарантира достатъчно високо качество, един към друг наставничество.

Преди и след

Всички участници получават експертен принос и подкрепа преди и след програмата:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДИ КУРСА ПРОФИЛИРАНЕ

Нашият въпросник Профил на Преговаряне улавя увереността на участниците преди започването на курса. Той хваща зоните на висока и ниска увереност и определя точно кои аспекти се нуждаят от най-много внимание. Тази разкриваща моментна снимка помага на нашите коучове да съставят  Индивидуален План за Развитие за всеки обучаван.

ПРОУЧВАНЕ ЗА СПОСОБНОСТИТЕ

Преди обучението, участниците са насърчени да ни дадат прозрения за тяхната организация и техния подход към преговарянето чрез нашето он-лайн Прочване за Способностите. Това, комбинирано с анализа на заинтересованата страна, позволява на нашите консултанти да се фокусират върху обучението, оптимизирайки резултатите за организацията, както и за индивида.

ПОДКРЕПА СЛЕД КУРСА

Веднъж, след като са завършили програмата, участниците продължават да използват техния Индивидуален План за Развитие като пътна карта, за да усъвършенстват техните умения с течение на времето. Те имат достъп до Кутията с Инструменти на Скотуърк, фолио от он-лайн съдържание, приложение и инструменти за вдъхновяване и които им помагат при бъдещите преговаряния. Нашият Инструмент за Подготовка е безценен за предварителната подготовка, докато Приложението на Скотуърк дава полезни диагностики, съвети и техники.

Как Вашият бизнес се сравнява?

Вашите Умения за Преговаряне съразмерни ли са на еталона на индустрията? Открийте с Въпросника на Скотуърк за Способностите на Преговорните Умения.

Man Glasses Small Min 2

Търсите друга държава?

Търсите глобално решение?